morgan chemicals

Artikujt e fundit të shitësit

cianid kaliumi si pilula ashtu edhe pluhuri për shitje.99.8% pastërti.
1 javë më parë
100 €
cianid kaliumi si pilula ashtu edhe pluhuri për shitje.99.8% pastërti.
Ne prodhojmë dhe shpërndajmë cianid kaliumi i cili është një përbërës kristalor i pangjyrë me formulën KCN. Cianidi ynë i kaliumit është i njohur nga tregtarët e argjendarisë për atë që është ekstrem dhe me cilësi të jashtëzakonshme të lartë, prarim kimik dhe vetitë buffing. Prioriteti ynë është kënaqësia e klientëve, ...
Gjakovë, RK/ 1 javë më parë/ 3 shikime
Gjakovë, RK
100 €
morgan chemicals
KCN for sale
2 javë më parë
100 €
KCN for sale
We manufacture and distribute Potassium Cyanide which is a colorless crystalline compound with the formula KCN .Our potassium cyanide is known by jewelry dealers for it's extreme and exceptional high quality, chemical gilding and buffing properties. Our priority is customers satisfaction, That is, discreet packaging an...
Gjilan, RK/ 2 javë më parë/ 8 shikime
Gjilan, RK
100 €
morgan chemicals
pills powder and liquid potassium cyanide for sale
2 javë më parë
100 €
pills powder and liquid potassium cyanide for sale
We manufacture and distribute Potassium Cyanide which is a colorless crystalline compound with the formula KCN .Our potassium cyanide is known by jewelry dealers for it's extreme and exceptional high quality, chemical gilding and buffing properties. Our priority is customers satisfaction, That is, discreet packaging an...
Ferizaj, RK/ 2 javë më parë/ 3 shikime
Ferizaj, RK
100 €
morgan chemicals